دسته: آموزش msrt

ثبت نام آزمون MSRT تیر 1400 0

ثبت نام آزمون MSRT تیر 1400

ثبت نام آزمون 18 تیر MSRT در سال 1400 ثبت نام خرداد MSRT تیر 1400 آزمون های MSRT در 1400 ثبت نام MSRT خرداد 1400 آزمون های MSRT در سال 1400 ثبت نام MSRT...

اشتباهات رایج  آزمون MSRT 0

اشتباهات رایج  آزمون MSRT

اشتباهات رایج  آزمون MSRT 1- گذشتن از سوال طولانی ( طولانی بودن سوال نشان بر سختی نیست، حتما بخوانید. این حیله طراحان msrt است.) 2- عجله كردن در خواندن سوالات msrt 3- ” نیست”...

عوامل مؤثر برای افزایش سرعت تست‌زنی msrt 0

عوامل مؤثر برای افزایش سرعت تست‌زنی msrt

عوامل مؤثر برای افزایش سرعت تست‌زنی msrt : 1- مطالعه‌ی مفهومی و معنی‌دار كردن مفاهیم (قبل آزمون msrt ) 2- شادابی و سرحال بودن (حین آزمون msrt  ) 3- تمرین و ركورد‌گیری در تست‌زنی (قبل...

Cart
  • No products in the cart.